Dinh Dưỡng Từ Hải Sản

Dinh Dưỡng Từ Hải Sản:
Chứa protein, omega-3, vitamin D và các khoáng chất.
Ví dụ: cá hồi, tôm, sò điệp, mực