Các bệnh khác là một loại bệnh không thuộc các danh mục bệnh lý chung, có triệu chứng và cơ chế bệnh học đặc biệt.

Phương pháp sử dụng thuốc đặc trị Các bệnh khác thường được cá nhân hóa dựa trên loại bệnh, và bác sĩ sẽ chỉ định điều trị dựa trên đặc điểm cụ thể của mỗi trường hợp.

Lợi ích của thuốc đặc trị Các bệnh khác bao gồm điều trị và kiểm soát hiệu quả bệnh lý cụ thể, giảm triệu chứng, và cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh.