Tăng cường sinh lý là việc tối ưu hóa chức năng tình dục, bao gồm cả khả năng và sự hài lòng trong các mối quan hệ tình dục.

Phương pháp sử dụng Tăng cường sinh lý có thể liên quan đến việc thay đổi chế độ ăn, tập luyện, sử dụng thuốc hoặc phương pháp tình dục, và thậm chí tham khảo tư vấn chuyên gia.

Lợi ích của Tăng cường sinh lý bao gồm cải thiện cảm xúc và hài lòng trong tình dục, tạo sự gắn kết tốt hơn trong mối quan hệ, và tăng cường sức khỏe tâm thần và tinh thần.