Thực phẩm chức năng là thực phẩm có chức năng bổ sung chất dinh dưỡng hoặc cung cấp lợi ích cho sức khỏe ngoài chức năng dinh dưỡng cơ bản.

Phương pháp sử dụng Thực phẩm chức năng bao gồm việc tiêu thụ như một phần của chế độ ăn hàng ngày để cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết hoặc giúp giảm nguy cơ bệnh tật.

Lợi ích của Thực phẩm chức năng bao gồm cải thiện sức khỏe, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh lý, hỗ trợ sức kháng, và giúp duy trì sức khỏe tổng thể.